Skip to the content

Newyddion

Cael y diweddaraf am ein prosiectau, a sut mae eich prosiectau wedi helpu Ceredigion.

Cylchlythyr y Gaeaf 2023/14

Cliciwch yma i weld y newyddion diweddaraf ...

Adfywio Busnes a Chefnogaeth Entrepreneuraidd

Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn ystod mis Mai mewn chwe thref wledig yng Ngheredigion i ddarparu cymorth adfywio busnesau a cymorth entrepreneuraidd.

Lansiad prosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru!

Mae rhaglen Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, dan arweiniad PLANED, yn falch iawn o lansio'r alwad agored am geisiadau am hybiau bwyd cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Archwilio Cyfleodd i Gefnogi Pwyllograu Sioeau Ceredigion ar ôl Covid

Mae Grŵp Gweithredu Lleol LEADER Ceredigion, Cynnal y Cardi, yn archwilio cyfleoedd i gefnogi pwyllgorau sioeau Ceredigion i ailddechrau a datblygu eu digwyddiadau ar ôl covid.

Natur a Ni – y sgwrs genedlaethol am amgylchedd naturiol Cymru

Mae Natur a Ni yn golygu sgwrs genedlaethol pobl Cymru am yr amgylchedd naturiol.

Swyddog Cymunedau Gwledig

Rydym am recriwtio Swyddog Cymunedau Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol.

Swyddog Datblygu Trefi Gwledig

Swyddog Datblygu Trefi Gwledig

Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Trefi Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol.

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (LAG) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol.

Llyfryn Poced Mynyddoedd Cambrian

Mae'n pleser cael rhannu copi digidol o Lyfryn Poced Mynyddoedd Cambrian gyda chi.

Mae’n llawn gwybodaeth defnyddiol a fydd o werth i gymunedau lleol ac ymwelwyr.

young man sitting with his dog in long grass against a wall

Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

Gwnaeth ymchwil gan Sefydliad Iechyd Meddwl yn 2015 darganfod bod 1 o bob 4 oedolyn, ac 1 o bob 10 plentyn yn debygol o gael problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol. Mae tystiolaeth hefyd yn awgrymu bod y rhan fwyaf o broblemau iechyd meddwl yn cychwyn yn ystod plentyndod neu lencyndod. Yn wyneb ystadegau fel y rhain, mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi, a wein ...