Skip to the content

Newyddion

Cael y diweddaraf am ein prosiectau, a sut mae eich prosiectau wedi helpu Ceredigion.

Swyddog Cymunedau Gwledig

Rydym am recriwtio Swyddog Cymunedau Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol.

Swyddog Datblygu Trefi Gwledig

Swyddog Datblygu Trefi Gwledig

Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Trefi Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol.

Cefnogaeth i Fentrau Cymunedol

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (LAG) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol.

Llyfryn Poced Mynyddoedd Cambrian

Mae'n pleser cael rhannu copi digidol o Lyfryn Poced Mynyddoedd Cambrian gyda chi.

Mae’n llawn gwybodaeth defnyddiol a fydd o werth i gymunedau lleol ac ymwelwyr.

young man sitting with his dog in long grass against a wall

Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

Gwnaeth ymchwil gan Sefydliad Iechyd Meddwl yn 2015 darganfod bod 1 o bob 4 oedolyn, ac 1 o bob 10 plentyn yn debygol o gael problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol. Mae tystiolaeth hefyd yn awgrymu bod y rhan fwyaf o broblemau iechyd meddwl yn cychwyn yn ystod plentyndod neu lencyndod. Yn wyneb ystadegau fel y rhain, mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi, a wein ...