Skip to the content

GWERTHUSO

CYNNAL Y CARDI

 

Mae Rhaglen LEADER Cynnal y Cardi yng Ngheredigion wedi cael ei rhedeg fel dau gyfnod rhaglen ar wahân rhwng 2007-2013 a 2014-2020.

Cwblhawyd yr adroddiad gwerthuso ar gyfer rhaglen 2007-2013 gan Catalys Ltd i'w weld isod.

Mae dau adroddiad gwerthuso arall ar y gweill ar hyn o bryd a byddant ar gael ar ôl cwblhau'r gwaith.

Cwblhawyd cyfres o astudiaethau achos hefyd i dynnu sylw at waith Cynnal y Cardi. Ar ôl eu cwblhau gellir edrych ar y rhain yma hefyd fel ffilmiau byr ac astudiaethau achos ysgrifenedig.