Skip to the content

CROESO I GRŴP GWEITHREDU LLEOL CEREDIGION - CYNNAL Y CARDI

Rhaglen ar gyfer Ceredigion

Mae Cynnal y Cardi yn cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Ceredigion. Mae'r prosiect hwn wedi ei ariannu drwy Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac wedi'i yrru gan Ffyniant Bro 2022 - 2025.

Mae'r rhaglen yn gynllun buddsoddi 3 mlynedd sy'n ceisio gwella cydnerthedd a hyrwyddo newid trawsffurfiol mewn amaethyddiaeth, coedwigaeth a chymunedau gwledig.

Couple walking Ynys Lochtyn in Llangrannog on the Ceredigion Coastal Path
People kayaking on the River Teifi in Ceredigion
View of Teifi Valley Pools

THEMÂU LEADER

Bydd gweithgarwch prosiect yn cael ei gyflenwi o dan bob un o'r 5 Thema LEADER:

 

  • Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol.

  • Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr.

  • Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol.

  • Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol.

  • Manteisio ar dechnoleg ddigidol.