Skip to the content

Swyddog Cymunedau Gwledig

Rydym am recriwtio Swyddog Cymunedau Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol.

Mae hon yn rôl gyffrous yn y gwasanaeth gan roi cyfle i ysbrydoli datblygiad gweithgaredd LEADER arloesol, sydd wedi’i arwain gan y gymuned, ar draws Ceredigion. 

Ariennir y swydd hon drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://careers.ceredigion.gov.uk/cy/jobs/req102999cym/

Am yr awdur

Cynnal Y Cardi