Skip to the content

Amdanom Ni

CYNNAL Y CARDI

 

Mae Cynnal y Cardi yn brosiect LEADER sydd wedi cael cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y prosiect yw ysgogi gweithgareddau arloesol sy'n cynyddu gwerth a'r amrywiaeth o gyfleoedd economaidd cynaliadwy ar gyfer pobl Ceredigion.

 

Gallwn ni helpu gyda:

  • Datblygu Prosiect
  • Prosiectau Peilot
  • Astudiaethau Dichonoldeb
  • Hwyluso
  • Hyfforddiant
  • Mentora