Skip to the content

Swyddog Datblygu Trefi Gwledig

Swyddog Datblygu Trefi Gwledig
Swyddog Datblygu Trefi Gwledig

Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Trefi Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol.

Mae hon yn swydd newydd, gyffrous yn y gwasanaeth, er mwyn cynorthwyo yn y broses o adfywio trefi gwledig a chymunedau pellennig Ceredigion.

Ariennir y swydd hon drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://careers.ceredigion.gov.uk/cy/jobs/req102931cym/

Am yr awdur

Cynnal Y Cardi