Skip to the content

GGLlP BAE CEREDIGION

AMDANOM NI

 

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (GGLlP) ac Alison Kinsey, Cydlynydd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion, yn cefnogi cymunedau pysgota a’r diwydiant pysgota ym Mae Ceredigion o Landudoch i Abermaw.

Nod cyffredinol GGLlP Bae Ceredigion yw hyrwyddo datblygiad cynaliadwy cymunedau ac ardaloedd pysgodfeydd.

Mae'r GGLlP yn bartneriaeth sector preifat/gwirfoddol a chymunedol/cyhoeddus. Ei nod yw cynorthwyo cymunedau arfordirol yr ardal a’r diwydiant pysgota lleol i wella ffyniant economaidd ac ansawdd bywyd yr ardal.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

 

CYSYLLTWCH Â'N TÎM CYFEILLGAR

Cysylltu â ni

Ebost: cynnalycardi@ceredigion.gov.uk  Ffôn: 01545 570881

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â ni.

Mae 'Enw cyntaf' yn faes angenrheidiol
Mae 'Enw olaf' yn faes angenrheidiol
Rhowch gyfeiriad Ebost dilys