Skip to the content

STRATEGAETH DATBLYGU LLEOL

 

Mae blaenoriaethau'r strategaeth yn canolbwyntio ar yr hyn y mae pobl leol yn credu sy'n bwysig ar gyfer datblygu eu hardal, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd. Mae'r rhain yn ffurfio'r blaenoriaethau a'r camau gweithredu posibl ar gyfer dosbarthu Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (CAEDG) i gefnogi gweithgaredd LEADER.

I weld dogfen ddiwygiedig y Strategaeth Datblygu Lleol 2020, cliciwch yma.