Skip to the content

ADFYWIO TREFI GWLEDIG CEREDIGION

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (GGLl) wedi cefnogi Swyddog Datblygu Trefi Gwledig newydd i gydlynu a hwyluso cyflwyno gweithgaredd adfywio i gefnogi adferiad trefi gwledig Ceredigion i greu trefi ffyniannus, sy'n hydwyth ac yn canolbwyntio ar bobl.

Y trefi yw Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul, Tregaron a chymunedau pellennig.

Bydd Adfywio Trefi Gwledig Ceredigion yn defnyddio dull cydweithredol i gyflawni'r blaenoriaethau hyn wrth weithio gyda'r gymuned leol, busnesau ac asiantaethau i hwyluso eu cydgysylltu.

Yn dilyn ymgysylltiad blaenorol, bydd y broses yn cychwyn gyda'r ddau swyddog yn ymgysylltu â chynrychiolwyr trefi i ddatblygu cynigion a blaenoriaethau syniadau. Un o’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer Cynnal y Cardi yw cefnogi a datblygu gallu a hydwythdedd yn nhrefi gwledig Ceredigion.

Mae ganddo agwedd ‘o’r gwaelod i fyny’ tuag at ddatblygu gwledig h.y. bod pobl leol yn cymryd rhan yn y blaenoriaethau sydd i’w dilyn yn eu hardal leol.

Bydd prosiectau a gefnogir trwy'r Datblygiad hwn ar gael i'w gweld yma cyn bo hir.

 

Beth all Adfywio Trefi Gwledig Ceredigion ei gefnogi?

Gall cymorth gael ei ddarparu ar gyfer y canlynol:

  • Datblygu Prosiect
  • Prosiectau Peilot
  • Astudiaethau Dichonoldeb
  • Hwyluso
  • Hyfforddiant
  • Mentora
  • Ymgynghori

 

I drafod eich syniadau, cysylltwch â cynnalycardi@ceredigion.gov.uk.