Skip to the content

Y DULL LEADER

"LIAISON ENTRE ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE RURALE"

 

Mae LEADER yn acronym Ffrengig sy'n golygu "cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau datblygu".

Nod LEADER yw cynyddu cymorth er mwyn darparu gweithgareddau sy'n cynnal cefn gwlad a chymunedau gwledig, gan annog rheolaeth gynaliadwy o amaethyddiaeth a'r amgylchedd. Mae LEADER yn ceisio cefnogi ymatebion arloesol i'r cyfleoedd neu'r heriau a wynebir mewn ardaloedd gwledig, ac mae iddo nifer o nodweddion allweddol:

  • Mae'n mabwysiadu dull 'o'r gwaelod i fyny' at ddatblygu gwledig, h.y. bod pobl leol yn cymryd rhan yn y blaenoriaethau sydd i'w dilyn yn eu hardal leol.
  • Mae'n rhoi cyfle i gymunedau brofi syniadau newydd ac arloesol a gweithio mewn ffyrdd gwahanol.
  • Mae'n golygu y gellir ymgymryd â phrosiectau ar y cyd gyda grŵp LEADER arall, neu gyda grŵp sy'n mabwysiadu dull tebyg mewn ardal arall neu Aelod-wladwriaeth. Gall cydweithredu o'r fath helpu grwpiau LEADER i hybu eu gweithgareddau lleol a gall gynnig cyfleoedd ar gyfer dysgu ar y cyd.
  • Mae'n rhoi cyfle i grwpiau LEADER, gweinyddiaethau a sefydliadau sy'n ymwneud â datblygu gwledigrwydweithio, cyfnewid cyflawniadau, profiadau a gwybodaeth. Mae'n cynrychioli dull o drosglwyddo ymarfer da, lledaenu arloesi ac adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd o ddatblygu gwledig lleol.

Darganfyddwch fwy am LEADER yn y ffilm fer hon gan Rwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop

CYSYLLTWCH Â'N TÎM CYFEILLGAR

Cysylltu â ni

Ebost: cynnalycardi@ceredigion.gov.uk  Ffôn: 01545 570881

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â ni.

 

Mae 'Enw cyntaf' yn faes angenrheidiol
Mae 'Enw olaf' yn faes angenrheidiol
Rhowch gyfeiriad Ebost dilys