Skip to the content

ASTUDIAETH DDICHONOLDEB I GWMPASU'R ANGEN AM ANTURIAETHAU DIWYLLIANNOL DAN ARWEINIAD YNG NGHEFN GWLAD CEREDIGION - LLANDYSUL A PHONT TYWELI YMLAEN

 

Mae'r prosiect hwn yn astudiaeth ddichonoldeb, i gwmpasu barn y sectorau twristiaeth a gwasanaeth yng Ngheredigion gan Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen.

 

Y nod yw nad yw'n ymarferol casglu tystiolaeth a fydd yn dylanwadu ar gynnig i ddatblygu teithiau tywys rheolaidd o ansawdd uchel i fannau o ddiddordeb yng nghefnwlad Llandysul gyda'r posibilrwydd o ddefnyddio'r canfyddiadau i gyflwyno'r cysyniad trwy Geredigion.

 

Y nod wedyn yw datblygu teithiau diwylliannol o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar Gymru i helpu i ddod â phobl yn ôl at y darparwyr lletygarwch ac ystod o atyniadau fel micro fragdai, gwneud caws, prynhawniau ar thema Cymru ac ati. Byddem yn datblygu'r offrymau mewn partneriaeth ag asiantaethau cymorth.

 

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn ymchwilio i deimladau ac anghenion ystod eang o bartneriaid, a fydd yn cynnwys-

 

  • Barn sampl o ymwelwyr sy'n dod i mewn i Ceredigion bob blwyddyn
  • Barn sefydliadau gwyliau fel y diwydiant bythynnod gwyliau a'r nifer o westai a safleoedd statig / teithiol yng Ngheredigion
  • Barn busnesau ac atyniadau lleol sy'n darparu neu a allai fod eisiau darparu ac elwa o brofiad tywysedig i ymwelwyr.
  • Barn yr holl gyfranogwyr ar brisio'r cynnig, i ddarganfod pa bris y byddai pobl yn ei dalu am y profiad.
  • Cwmpaswch pa strategaeth farchnata fydd ei hangen gan gynnwys y ffordd orau o werthu'r teithiau tywys yn effeithiol.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.