Skip to the content

NATUREFIX AR GYFER IECHYD A LLES - COED LLEOL

Nod prosiect cydweithredu Naturefix ar gyfer Iechyd a Lles gan Coed Lleol yng Ngheredigion, Merthyr a Castell-nedd Port Talbot yw dod â phartneriaeth o sefydliadau sy'n gweithio ym maes iechyd awyr agored ar sail natur ynghyd, gyda darparwyr gofal iechyd sydd â diddordeb mewn rhagnodi cymdeithasol gwyrdd.

Y nod yw treialu datblygiad adnoddau digidol newydd fel offeryn ar gyfer rhannu profiad a dysgu, dros bellter daearyddol ac ar adegau ynysu neu gloi.

Bydd y prosiect yn treialu dulliau newydd ac yn dysgu sgiliau newydd a fydd yn caniatáu i Coed Lleol - Cymdeithas y Coed Bach ddatblygu adnoddau digidol mwy proffesiynol, mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, yn enwedig y sector iechyd.

Bydd yn cynnwys treial yn defnyddio'r adnoddau hyn ar gyfer digwyddiadau dysgu ar-lein a rhannu sgiliau, a fydd yn ennyn diddordeb arweinwyr gweithgareddau coetir a gweithwyr iechyd proffesiynol fel ei gilydd.

Bydd y prosiect yn treialu cyflwyno seminarau ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol, yn bersonol ac ar-lein, er mwyn defnyddio'r adnoddau digidol newydd a ddatblygwyd, gan ganiatáu i brofiad gael ei rannu rhwng gwahanol ardaloedd yng Nghymru a thu hwnt. Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cyd-ddylunio mewn modd cyfranogol gan nifer o sefydliadau o'r sectorau amgylcheddol ac iechyd.