Skip to the content

MENTER MYNYDDOEDD CAMBRIAN - PARC HYDWYTHDEDD CYMUNEDOL A NATUR

Roedd Menter Mynyddoedd Cambrian - Parc Hydwythdedd Cymunedol a Natur yn brosiect cydweithredu rhwng Sir Gaerfyrddin, Powys a Ceredigion.

Penododd y prosiect White Consultants, ar y cyd â Craggatak Consulting, Charlie Falzon ac RSK ADAS Ltd i gynnal astudiaeth ddichonoldeb yn archwilio statws tirwedd Mynyddoedd Cambrian.

Nod y prosiect oedd:

  • Adeiladu a chefnogi Mynyddoedd Cambrian fel cyrchfan trwy gryfhau Rhwydwaith Twristiaeth Mynyddoedd Cambrian, datblygu patrymau gwaith integredig ar draws y sefydliadau gyda chylch gwaith twristiaeth / cyrchfan ym Mynyddoedd Cambrian ac adeiladu brand Mynyddoedd Cambrian.
  • Gweithio o fewn cymunedau lleol a gyda busnesau i adeiladu economi'r ardal sy'n elwa o dirwedd werth diwylliannol a natur uchel unigryw Mynyddoedd Cambrian ac yn ei chefnogi; creu a chryfhau rhwydweithiau ffurfiol ac anffurfiol o gynhyrchwyr, busnesau a chymunedau ar draws Mynyddoedd Cambrian; hyrwyddo gweithio integredig ac adeiladu / cydnabod brand.
  • Ymchwilio gyda chymunedau Mynyddoedd Cambrian i sefydlu’r ardal fel ‘Parc Natur’ neu debyg yn seiliedig ar y French Parcs Naturels.

Y cynnig o'r adroddiad oedd i'r cymunedau lleol greu diffiniad gwirfoddol a allai datblygu ochr yn ochr â menter Parc Rhanbarthol y Cymoedd Cymru. I weld yr adroddiad llawn, cliciwch yma.

 

Cam 2

 

Mae ail gam prosiect cydweithredu Menter Mynyddoedd Cambrian - Parc Hydwythdedd Cymunedol a Natur rhwng Sir Gaerfyrddin, Powys a Ceredigion yn seiliedig ar ganfyddiadau astudiaeth ddichonoldeb cam un.

Nod yr ail gam yw:

  • Ymgymryd a hyrwyddo cyfleoedd yn seiliedig ar dirwedd, natur, diwylliant a threftadaeth Mynyddoedd Cambrian i gefnogi datblygiad cymunedol a helpu i sicrhau rhinweddau arbennig yr ardal.
  • Archwilio buddion ac ymarferoldeb strwythur gweithio mwy ffurfiol ar gyfer yr ardal, wedi'i alinio ag Parciau Natur Rhanbarthol Ffrainc ond sy'n addas ar gyfer cyd-destun Cymru.