Skip to the content

FFERMIO CYMYSG - HANESION A'R DYFODOL

Gan ddefnyddio fframwaith Biosffer Dyfi, roedd y prosiect cydweithredu Ffermio Cymysg - hanesion a dyfodol rhwng Powys, Ceredigion a Gwynedd, yn treialu'r cysyniad o wasanaeth data gyda gwybodaeth ategol sy'n annog symud tuag at amaethyddiaeth gymysg gynaliadwy ac economi cynhyrchu bwyd leol fwy gwydn.

Nodau'r prosiect peilot hwn a ariannwyd gan LEADER ac Ashley Family Foundation oedd:

  • Dangos dichonoldeb a buddion cymdeithasol, ecolegol ac economaidd ehangach amaethyddiaeth gymysg.
  • Gwneud cyfraniad Cymreig i'r mudiad byd-eang tuag at amaethyddiaeth gynaliadwy ac economïau cynhyrchu bwyd lleol mwy gwydn
  • Rhoi deunydd ffynhonnell lleol i addysgwyr ar hanes defnydd tir ac amaethyddiaeth
  • Mapio'r ardaloedd cyfle ar gyfer cnydio âr dwysedd isel, cyfeillgar i natur, âr a chyfleu buddion y gwasanaeth ecosystem os dilynir y dulliau hyn.

Bydd y porth gwybodaeth ar gael trwy wefan Biosffer Dyfi lle bydd gwybodaeth hanesyddol yn cael ei chyflwyno yn dangos gwahanol fathau o amaethyddiaeth a ddigwyddodd yn y gorffennol o fewn Biosffer Dyfi.

Ar ôl cwblhau'r prosiect, crëwyd adroddiad gyda'r canfyddiadau. I weld yr adroddiad cliciwch yma.

I weld yr astudiaeth achos cliciwch yma.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cliciwch yma.