Skip to the content

GWEITHGAREDDAU

THEMÂU PROSIECTAU

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Cynnal y Cardi wedi ymrwymo dros £1.2m i gefnogi prosiectau gweithio cymunedol o'r gwaelod i fyny gan gynnwys dros 50 o syniadau a arweinir gan y gymuned wledig, a phrosiectau animeiddio.

Yn ogystal â syniadau animeiddio a chymunedol wledig, mae Cynnal y Cardi wedi gweithio gyda phartneriaid y tu allan i Ceredigion i gefnogi 9 prosiect cydweithredu. Mae cydweithredu yn fwy na rhwydweithio yn unig; mae'n cydweithio er budd cyffredin. Gall prosiectau cydweithredu ddarparu cyfleoedd i wella'r potensial i oresgyn heriau trwy weithio gyda phobl a chymunedau mewn ardaloedd gwledig eraill yng Nghymru, y DU neu Ewrop.

Mae'r adran yma yn cyflwyno pob prosiect, sydd ar hyn o bryd neu sydd wedi cael cefnogaeth Cynnal y Cardi.

CYSYLLTWCH Â'N TÎM CYFEILLGAR

Cysylltu â ni

Ebost: cynnalycardi@ceredigion.gov.uk  Ffôn: 01545 570881

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â ni.

 

Mae 'Enw cyntaf' yn faes angenrheidiol
Mae 'Enw olaf' yn faes angenrheidiol
Rhowch gyfeiriad Ebost dilys