Skip to the content

Newyddion

young man sitting with his dog in long grass against a wall

Prosiectau peilot yn arwain y ffordd ar gymorth iechyd meddwl arloesol yng Ngheredigion

Gwnaeth ymchwil gan Sefydliad Iechyd Meddwl yn 2015 darganfod bod 1 o bob 4 oedolyn, ac 1 o bob 10 plentyn yn debygol o gael problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol. Mae tystiolaeth hefyd yn awgrymu bod y rhan fwyaf o broblemau iechyd meddwl yn cychwyn yn ystod plentyndod neu lencyndod. Yn wyneb ystadegau fel y rhain, mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi, a wein ...