Skip to the content

CEREDIGIDOL - CLWB FFERMWYR IFANC CEREDIGION

Pwrpas prosiect Ceredigidol gan Glwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion (CFfI) yw cynhyrchu clipiau fideo i gryfhau a datblygu ei rhaglen hyfforddi bresennol er mwyn hyfforddi aelodau a datblygu eu sgiliau ymhellach.

 

Bydd y gyfres o fideos yn canolbwyntio ar hyfforddi aelodau sydd wedi’u hethol i wahanol rolau o fewn eu clybiau ac o fewn y sefydliad e.e. Cadeirydd; ysgrifennydd; trysorydd, a bydd yn dangos iddynt yn ddigidol yr hyn y mae'r rôl yn ei olygu a sut i gyflawni'r gwaith. Y gobaith hefyd yw y gellir cynhyrchu fideos i ddarparu hyfforddiant beirniadu stoc i aelodau a hyfforddiant ar amryw o grefftau gwlad a siarad cyhoeddus.

 

Bydd y fideos yn goresgyn y rhwystrau daearyddol yn y sir gan fod yn rhaid i lawer o'r aelodau deithio i leoedd penodol ledled y sir ar hyn o bryd trwy gydol y flwyddyn.

 

Mae gweithgareddau'r prosiect yn cynnwys penodi Swyddog am ddau ddiwrnod yr wythnos i ddatblygu'r cynllun, gyda'r nod o'i gwblhau dros gyfnod o ddwy flynedd, datblygu'r wefan gyfredol a rhannu'r fideos hyfforddi â Llyfrgell Genedlaethol Cymru fel y gall y deunydd digidol chael eu cadw a bod eu cynnwys ar gael am genedlaethau i ddod. Mae hefyd yn gyfle i rannu'r fideos â sefydliadau eraill, yn enwedig y rhai sydd i ymwneud â datblygu sgiliau cadeirio, siarad cyhoeddus, ac ati.

 

Bydd ystod eang o bobl yn elwa o'r prosiect hwn gan gynnwys; pobl ifanc, pobl hŷn, menywod, siaradwyr Cymraeg, grwpiau du, ethnig a grwpiau lleiafrif, unigolion ag anableddau, ffermydd, microfusnesau, busnesau bach, twristiaid ac yn y dyfodol holl glybiau ffermwyr ifanc.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 - 2020, a ariennir gan Lywodraeth Gymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.